Goede bijeenkomst met inwoners om met elkaar te spreken over o.a. Mantelzorg en verslaving 

Collegeprogramma- open die poort- 2018-2022 Gemeente Brielle

Wilt u weten wat het college allemaal met Den Briel voor heeft?
Dan is er nu het college programma. Op vrijdag 30 oktober wordt het in de raad besproken. Dan gee D66 ook zijn mening .

drukke week

Drukke week voor raadsleden in Brielle. Maandagavond een avond ondermijning van de Samenleving, dinsdagavond commissie BZM , woensdagavond MRDH , bijeenkomst technische vragen stellen over de begroting, presentatie College Programma en informatie avond omgevings plannen Brielle, donderdagavond voor sommige fracties overleg begroting en vrijdag bezoek aan het Havenbedrijf 

  • De ondermijning van onze samenleving door criminelen sluipt binnen. De raden op Voorne hebben zich ma avond hierover gebogen

  • Een bijeenkomst van de adviescommissie van de MRDH in Rotterdam, om Brielle ( Voorne ) te vertegenwoordigen

Buurtbemiddeling : nu ook in Brielle

Vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober heeft de raad van Brielle samen met het college goede gesprekken gevoerd op een Heisessie in het Delte Hotel in Vlaardingen. De thema's die besproken zijn, waren burgerparticipatie en hoie gaat de raad dat vormgeven, integriteit en hoe wil je als raad en college functioneren. Het was een open en prettige sfeer, waarbij de gespreksgroepen spontaan gevormd werden dwars door de partijen heen. De D66 fractie kijkt er met plezier op terug.

Brielse raad gaat onderling het gesprek aan

foto Andre Schoon

Opmerkingen van de D66 fractie bij de Startnotitie Ontwikkeling Oude Goote

De uitgangspunten van de woonvisie VPR 2016-2020 en de uitgangspunten vanuit de Woonvisie 2010 - 2020 worden gemist.

Wat voor soort wijk wordt het? Specifieke woningen: Tiny houses, kangoeroewoningen , short stay woningen, andee concepten?

De positie van de gmeente is sferker als niet alle grond uit handen wordt gegeven

Wordt de raad betrokken bij de opstelling van de visie v\op de inrichting en ontwikkeling van deze nieuwe wijk.

Kees de Groot en Rien Olijve buigen zich over de notitie

Raadsleden  ontmoeting op het provinciehuis in Zuid-Holland

Raadsleden  ontmoeting op het provinciehuis in Zuid-Holland

  • Het plein bij het Provinciehuis in herfstkleuren

  • Commissaris Jaap Smit heet decraadsleden welkom

  • Professor Co Verdaas houdt een mini college over de leefomgeving van nu en in de toekomst

Meedoen in Brielle:brochure waarin de mogelijkheden voor ondersteuning op een rijtje staan Wethouder van Ravenhorst biedt de brochure aan, aan vz Jan Wolters van de commissie samenleving 

Brochure Meedoen in Brielle: goede zaak

Meedoen in Brielle:brochure waarin de mogelijkheden voor ondersteuning op een rijtje staan Wethouder van Ravenhorst biedt de brochure aan, aan vz Jan Wolters van de commissie samenleving 

Projectleider Oude-Goote

Verantwoord omgaan met ons prachtige open landschap ; geen ondoordachte acties!

Verantwoord omgaan met ons prachtige open landschap ; geen ondoordachte acties!

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.

 

D66 wil het samen doen

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.