Het waarom van de aandacht voor Waterstofgas gebracht door D66 Brielle.

Hieronder vindt u een artikel van NOS nieuws over Waterstofgas. Waarom zoveel aandacht. Het omschaklelen op nieuwe energie bronnen gaat veel geld en tijd kosten. Elektriciteit is het sleutel woord. Door vele mogelijkheden aan te boren : zonnepanelen, waterpompen, windmolens, blauwe en witte energie wilen we graag at iedere burger mee gaat en kan doen.

Het hebben van woningen die aardgasloos zijn en worden is voor de bestaande woningen erg duur. Een optie is waterstofgas. Er moeten in elke huis wat kleine aanpassingen uitgevoerd worden en dat is goedkoper dan de andere manieren. Waterstofgas maken is op zich ook een hele toer, maar gezien de kostprijs voor de inwoners is dat goed overzichtelijk. We willen dit dan ook graag onder de aandacht brengen. Maar waterstofgas alleen gaat het ook niet worden, dus ook stimulering van het gebruik van zonnepanelen etc. , windenergie etc is ook nodig. Voor Brielle een compleet plan met vele gebruiksmogelijkheden. (hier het artikel van NOS NIEUWS ANP)

Wordt waterstof de vervanger van aardgas?

(Overgenomen van NOS NIEUWS)
ANP
GESCHREVEN DOOR
Rosa Hofgärtner
 
 

Ons gasnet is geschikt voor waterstof. Certificeringsinstituut Kiwa heeft vastgesteld dat waterstof in de toekomst aardgas zou kunnen vervangen zonder dat we ons huidige gasnet rigoureus moeten veranderen. De netbeheerders geven aan dat ze dit verder willen onderzoeken.

Ad van Wijk is hoogleraar toekomstige energiesystemen. Van Wijk: "Dit betekent eigenlijk dat de miljarden aan infrastructuur die we onder de grond hebben niet vervangen hoeft te worden. De meeste materialen van het gasnet zijn geschikt om waterstof te transporteren. Dus wat de kosten betreft is dat een meevaller."

Waterstof zou vooral een alternatief kunnen bieden voor wijken die niet geschikt zijn voor andere gasloze oplossingen, zoals elektrische warmtepompen of het warmtenet. "Dat zijn bijvoorbeeld regio's met oudere boerderijen of historische binnensteden", zegt Van Wijk. "Het is heel duur om dat soort huizen met een warmtepomp te verwarmen, een warmtenet is er niet en het isoleren van historische gebouwen kan veel gedoe zijn. In die gevallen kan overgaan op waterstof aantrekkelijk zijn, vooral als de infrastructuur er toch al is."

Aanpassingen

"Er moeten wel een paar aanpassingen gedaan worden", zegt Jenny Huttinga, woordvoerder van Netbeheer Nederland. "Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een nieuwe gasmeter en een andere cv-ketel. Maar het gaat ook om veiligheid. Waterstof ruikt niet, dus daar zou een geurtje aan toegevoegd moeten worden."

Volgens Van Wijk wordt waterstof vaak onterecht gezien als onveilig. "Waterstof kan zelfs veiliger zijn dan aardgas. Als er een lek is, stijgt het gas zo snel dat een kans op een explosie in een huis klein is. En er is geen koolmonoxidevergiftiging meer."

Met de productie, distributie en het gebruik van waterstof is echter nog geen grootschalige ervaring opgedaan. Of waterstof werkelijk toekomst heeft in Nederland zal nog moeten blijken. De netbeheerders staan er wel voor open om het onderzoek voort te zetten. "Om deze techniek verder te kunnen ontwikkelen is samenwerking met andere partijen ontzettend belangrijk", zegt Huttinga. "Net als bij het Klimaatakkoord moeten hier meerdere partijen bij betrokken worden."

Waterstof ontstaat als water (H2O) gesplitst wordt in zuurstofgas (O2) en in waterstofgas (H2). Voor die splitsing is energie nodig. Of het gebruik van waterstof duurzaam is, hangt dus volledig af van de energiebron waarmee het wordt geproduceerd.

Op dit moment wordt veel waterstof in Nederland nog gemaakt met aardgas. Dat wordt ook wel grijze waterstof genoemd. Alleen als waterstof door middel van duurzame energiebronnen geproduceerd wordt, is het CO2-neutraal en kan er van groene waterstof gesproken worden.

In het klimaatakkoord komt het woord waterstof 66 keer voor. "Terwijl nog maar weinig mensen er een jaar geleden over hadden gehoord", zegt Van Wijk. In het akkoord wordt groene waterstof genoemd als een CO2-neutrale optie voor de industrie en mogelijk voor de gebouwde omgeving. Waterstof zou ook in de transportsector een oplossing kunnen bieden.

"In het akkoord staat het vaak nog in de onderzoeksfeer. Er wordt gezegd dat er nog meer onderzoek of innovatie nodig is. Ik denk dat dit in de komende periode naar de praktijksfeer zal verplaatsen", zegt Van Wijk. Hij verwacht dat waterstof al voor 2030 in bepaalde gebieden gebruikt kan worden in woningen.

Huttinga benadrukt wel dat waterstof nu nog niet gezien moet worden als een alternatief voor andere duurzame oplossingen. "Voor de eerste doelstelling van het klimaatakkoord in 2030 moeten we kijken naar alle opties die onze CO2-uitstoot kunnen verminderen en ons vooral niet alleen maar richten op waterstof. Uiteindelijk gaat het om de combinatie van oplossingen."

Schriftelijke vragen D66 over jaarrekening 2017

De D66 fractie heeft in de raad vragen en opmerkingen gemaakt bij de jaarrekening. De fractie heeft aangekondigd deze alsnog aan de raad te sturen. Ook u kunt hier kennis van nemen.

UIT DE RAAD VAN 3 JULI MET HET JAARVERSLAG EN DE KADERNOTA

 • Jaarverslag complex en niet volledig?

  De D66 fractie heeft aandacht gevraagd voor de leesbaarheid van het jaarverslag 2017 van de gemeente Brielle. Kan dat niet wat leesbaarder. Verder miste de fractie enkele onderdelen, zodat de controlerende taken moeilijk konden worden uitgevoerd. De bevindingen van de fractie zullen alsnog worden toegezonden aan de wethouder, voor aanvullingen.
  VVD woordvoerster Anneke Witte was het volledig eens met D66 er Wim Smit en vroeg ook om een leesbaarder stuk. De wethouder beloofde beterschap en ging er voor het komende jaar aan werken.

 • Keuzes zullen afhangen van het onderzoek naar de fiancien

  D66 is er al een hele tijd voorstander van om de Brielse manier van begroten tegen het licht te houden. Dat is in volle gang. Als dat duidelijk is kan er pas gekozen worden welke zaken er de komende jaren voortvarend samen me de andere partners: bewoners van Brielle en de andere gemeenten op Voorne kunnen worden aangepakt.
  Vandaar nu weinig echte keuze mogelijkheden in de kadernota.
  De voorstellen die komen zullen wij afwegen met onze standpunten in ons verkiezingsprogramma.

Warmte in raadzaal

Het was warm in de raadzaal.

Wim Smit (d66) en Frits de Reus (IBGB) hadden hun jasje uitgetrokken. Een verhit debat werd het nooit. D66 had moeite met een debat over de tijd wanneer begraafplaatsen in onze gemeente kunnen worden aangepakt. D66 staat op het standpunt als begraafplaatsen moeten worden opgeknapt, dat je dat gelijk moet aanpakken. Een discussie hierover is niet nodig. Het is een stukje beschaving dat onze begraafplaatsen er netjes bijliggen.

Ook had de D66 fractie moeite met het inzetten van de Matheus Passion als publiektrekker naar Brielle. De Matheus Passion in de hoogmis onder de klassieke muziek en heeft voor velen een diepe religieuze betekenis. Om dit nu speciaal te fiancieren met een PR doel gaat de D66 fractie te ver en ondoet de Matheus van zijn diepere betekenis.  Een subsidiering via Kunst en Cultuur is volgens de fractie een betere optie.

Aanstellen Kwartiermaker Ambtelijke Fusie Organisatie

Er is vertraging op het traject naar de ambtelijke fusie organisatie. Omdat vlot te trekken komt er een kwartiermaker boven de drie gemeentesecretarissen , om het ambtelijke proces in gang te trekken. Voor ons zeer teleurstellend. Hieronder de tekst die dinsdagavond door D66 Brielle is uitgesproken.

Natuurlijk is het belangrijk om samen op te trekken met Hellevoetsluis en Westvoorne, maar vz onze fractie wordt daar wel steeds kritischer in (kijk naar de recente brief over het tot stand komen van de Werkorganisatie) . We zijn zeer teleurgesteld dat blijkbaar het organiseren van de organisatie niet  lukt. VZ D66 is daar eigenlijk klaar mee. We zijn stap voor stap bezig om op Voorne een goede samenwerking tot stand te brengen. Dat was politiek moeilijk, bestuurlijk moeilijk en we snappen dat er verschillende werkculturen zijn. 

Maar opdrachten moeten worden uitgevoerd en nagekomen. Als besturen (cq raden) besluiten nemen, dan is het aan de organisatie om uit te voeren. In mijn opvatting is niet uitvoeren of niet nakomen van afspraken  cq opdrachten : einde verhaal. In een dergelijk proces is het helder wat er moet gebeuren en interne spelletjes moeten niet worden gehonoreerd. We zullen de stappen die in de brief staan steunen, maar willen wel elke drie maanden een voortgangsbrief Dat laatste zou toch eigenlijk niet moeten, maar als het de druk op de ketel houdt, dan moet dat gewoon. Uitvoeren wat de opdracht is , dat moet de boodschap zijn en anders...................!!!!!!!! 

Er is een brief hierover beschikbaar

Uitgesproken tekst Kadernota door D66 Brielle

Hierbij vindt u de basistekst die de D66 fractie bij monde van Wim Smit heeft uitgesproken (met schrijffouten) . Mocht u alles willen horen, met bijzinnen en al, dan verwijzen wij u naar de webcast .

Verantwoord omgaan met ons prachtige open landschap ; geen ondoordachte acties!

D66 wil het samen doen

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.