KEUZE TUSSEN ZELFSTANDIG BRIELLE EN FUSIE OP VOORNE KOMT STEEDS DICHTERBIJ

Vele inwoners van onze gemeente zijn op bewonersavonden geweest waarover de toekomst is gesproeken en waar bewoners vele reacties hebben meegegeven aan de gemeenteraad van Brielle als zij beging 2020 een richtingevend besluit nemen: zelfstandig verder of samen op Voorne.

Vele zaken werden aangedragen : openheid en benaderbaarheid van gemeeteraadsleden, behoud van Bres, kunst en cultuur, Bres, monumentenzorg, persoonlijke benadering, loket in Brielle, groen, historisch karakter; kortom  veel onderwerpen waar veel inwoners vinden dat erbij de keuzes rekeingen moet worden gehouden.

Op 18 en 19 november zijn er twee stadsgesprekken in de Bres en in het MAerlant College om hierover door te praten . Er is inloop vanaf 19.30 uur , het begint om 20.00 uur. Geef uw mening zodat raadsleden dit in afwegingen kunnen betrekken.

  • Financiële Perikelen Hellevoetsluis houdt ook ons in Brielle bezig

    Als D66 Brielle hebben we nies te maken met het huishoudboekje van Hellevoetsluis. Toch volgen wij het op de voet, want wat zijn de gevolgen als er besloten wordt tot een fusie op Voorne? Vragen die we dan bij die keuze wel graag beantwoord willen hebben. Ik denk dat meer mensen dit willen weten.

Amendement echtscheidingen werd aangehouden.

Op maandag 11 november werd er in de Commissie Samenleving een presentatie gehouden over de Jeugdzorg in Brielle. Daaruit kwam o.a. naar voren dat echtscheidingen een belangrijke rol kunnen spelen in het welzijn van kinderen. Het college wil daar nu nog meer dan anders in preventieve zin meer aandacht voor vragen als er signalen komen dat het met kinderen niet goed gaat. Deze gedachte steunt D66 van harte. Mocht daar meer geld voor nodig zijn zal D66 daar een voorstel voor indienen.

Raad wil bij meerderheid geen uitspraak doen over biomassaverbrandingscentrales.

Een motie van CDA en D66 stelde de raad voor geen verguningen  te verstrekken voor de vestiging van biomassacentrales op het grondgebied van de gemeente Brielle. De gevolgen zijn volgens deze partijen voor de volksgezondheid op lange termijn niet duidelijk. Maatschappelijk draagvlak ontbtreekt. 

Hoewel de PvdA het eigenlijk wel eens was metde motie, stemde men met de college partijen tegen. De meerderheid wil eerst het vergunningtraject aflopen voordat besluiten worden genomen.Dus geen duidelijk standpunt ......................

Ingrid Dudink zet door

Raadslid Ingrid Dudink (D66) nam geen genoegen met het gemakzuchtige antwoord van het college en stelde aanvullende vragen over het vervoer over water. Zij kreeg steun van CDA en IBGB. NU maar afwachten wat het antwoord wordt.

Op dit moment 15 november hebben we nog geen geod antwoord van het college gekregen. We wachten nog steeds af

7.01 2019-05-14 Verkenning Voorne-Putten versie GS.docx

Hoe denkt Gedeputeerde Staten )provincie Zuid/Holland' over de samenwerking op Voorne Putten. Zeer interessante brief. Hoe pakken we dat op=

Uitvoeren omgekeerd inzamelen gaat niet zonder slag of stoot

 

 Elke week in Briels Nieuwsland in welke wijk nu de pasjes moeten worden gebruikt. Bijna iedereen kan er nu gebruik van maken.

 

Samenwerking

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.