Interpellatiedebat GVVP aangevraagd door D66

De Brielse fractie was zeer ontstemd over het gepresenteerde mbt het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan. Na 10 -11 maanden wachten had de fractie meer verwacht dan wat er nu naar voren werd gebracht. De fractie heeft gevraagd het alsnog op de agenda van de Gemeenteraad van 29 oktober te zetten om het in de raad aan de orde te stellen. Omdat het niet op raadsagenda stond en het college niet verder kwam dan een proces voorstel wordt dit een interpellatie debat, waarbij de fractie het voortouw neemt.

Ingrid Dudink zet door

Raadslid Ingrid Dudink (D66) nam geen genoegen met het gemakzuchtige antwoord van het college en stelde aanvullende vragen over het vervoer over water. Zij kreeg steun van CDA en IBGB. NU maar afwachten wat het antwoord wordt.

Cursus Politiek Actief

Bij de gemeente Brielle wordt voor geintersseerde inwoners van Brielle een cursus Politiek Actief gegeven. Deze curus gaat in op de werkwijze van de gemeente, de gemeenteraad, commissie etc. Maar ook hoe het bestuurlijk in Nederland is opgebouwd. Hopelijk komen er uit deze cursus inwoners die zich actief willen gaan inzetten in de Brielse Politiek. Woensdag 16 okotber mochten Arie van Gorsel (VVD) en Wim Smit(D66) hun bevindingen vanuit de raadspraktijk uitleggen en vragen over het reilen en zeilen van een loklae politicus beantwoorden. 

Wim Smit: Mooi dat er zoveel inwoners waren die belangstelling hebben voor deze cursus

7.02 beantw vragen D66 mbt overlast Slagveld

Hier de beantwoording van de vragen over het Slagveld door het college. De D66 fractie heeft een aantal aanvullende vragen gesteld bijv over het vervoer over water (zie krantenartikel hier boven)

Mee praten over de bestuurlijk toekomst van Brielle

Naast dat iedere inwoner van Brielle zijn schriftelijke inbreng kan hebben over de bestuurlijke toekomst, zijn er ook wijkbijeenkomsten:

De eerste 2 oktober is al geweest : omgeving Maarland

de tweede is 16 oktober voor Zuurland en Rugge in het Brestheater 20.00 uur

de derde is op 22 oktober voor Zwartewaal in de Gaffelaar 20.00 uur

de vierde is op 23 oktober voor  de Ommeloop in recreatieruimte 20.00 uur

de vijfde is op 24 oktober in de Geuzenhof (omgeving Plantage) 20.00 uur

de zesde is op 30 oktober in VO het Maarland voor Nieuwland aanvang 20.00 uur

Op alle bijeenkomsten zal ook D66 aanwezig zijn, wij hopen op uw inbreng

Onderwerpen voor de komende periode

 

Zoals eerder is vermeld, we gaan in Brielle zeer interessante maanden tegemoet:

- de begroting

Brielle moet gaan bezuinigen, omdat we meer uigeven dan er binnenkomt. Maar waar ga je op bezuinigen, hoe ziet dat er uit voor de inwoners van Brielle, wat gaan ze er  van merken? Onze fractie kijkt daar zorgvuldig naar, maar is er zich van bewust dat er wellicht moeilijk beslissingen genomen moeten worden. Maar hoe zit het dan met de aangekondigde investeringen voor de Haven en Binnenstadvisie.? De fractie heeft ongeveer een 25 tal technische vragen gesteld over de begroting (dat zijn vragen naar de achtergrond van de cijfers in de begroting) later komen daar de politieke vragen bij.

- uitvoering binnenstad en havenvisie

Volgens het college is er nu een Klankbordgroep a.s. (com BZM 15 oktober) men gaat er nu mee aan de slag. Gaat wel erg lang duren

 GVVP (GemeentelijkVerkeer en Vervoers Plan)

Zeer teleurstellende presentatie, debat aangevraagd (zie boven)

- Slagveld

vergadering 8 oktober . Er zijn aanvullende vragen gesteld mbt vervoer over water.

- Biostook

Gaat alles nu wel volgens de gewone geldende procedures, zijn de gepresenteerde onderzoeken voldoende om een afgerond oordeel te vellen.

Wat betekent dat voor het landschap en de leefbaarheid van Vierpolders?

- Zwartewaal

De aanpassingen aan het plan voor het dorpshart, zijn noodzakelijk, maar hoe gaat dat nu ? Kost het meer, hoe gaan we onze toezeggingen aan de bevolking nakomen?

- Rugge

De woonsituatie in Rugge is ook een onderwerp wat grote aandacht verdiend. Welke maatregelen kunnen we nemen, om de leefbaarheid te verbeteren.Geen loze beloften doen, maar waar nodig en waar het kan optreden.

- De toekomst van Brielle

Het onderzoek naar de toekomst van Brielle willen we breed met de inwoners bespreken. Dat gaat ook gebeuren. Best een moeilijk onderwerp, maar wel nodig om te kijken naar de beste bestuurlijk oplossingen in de nabije en verre toekomst.

- Leefbaarheid in de wijken en dorpen; duurzaamheid; verkeerssituaties; onderwijs; jeugd problematiek; veroudering van de samenleving.

Wellicht nog vele andere zaken vergeten, maar u ziet we denken er over na en gaan als we u ontmoeten daarover met iedereen in gesprek. Genoeg te doen dus. (zie de bijeenkomsten)

 

7.01 2019-05-14 Verkenning Voorne-Putten versie GS.docx

Hoe denkt Gedeputeerde Staten )provincie Zuid/Holland' over de samenwerking op Voorne Putten. Zeer interessante brief. Hoe pakken we dat op=

Uitvoeren omgekeerd inzamelen gaat niet zonder slag of stoot

 

 Elke week in Briels Nieuwsland in welke wijk nu de pasjes moeten worden ngebruikt.

 

Samenwerking

D66 Brielle behoort bij de afdeling D66 Voorne . D66 Voorne kent drie fracties : Fractie Brielle, fractie Hellevoetsluis en fractie Westvoorne. In alle drie de gemeenten gaat D66 mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Als D66 Voorne willen we vooruit kijken en samen optrekken. Want alleen met goed samen werken komen we verder.