Wordt waterstof de vervanger van aardgas?

(Overgenomen van NOS NIEUWS)
ANP
GESCHREVEN DOOR
Rosa Hofgärtner
 
 

Ons gasnet is geschikt voor waterstof. Certificeringsinstituut Kiwa heeft vastgesteld dat waterstof in de toekomst aardgas zou kunnen vervangen zonder dat we ons huidige gasnet rigoureus moeten veranderen. De netbeheerders geven aan dat ze dit verder willen onderzoeken.

Ad van Wijk is hoogleraar toekomstige energiesystemen. Van Wijk: "Dit betekent eigenlijk dat de miljarden aan infrastructuur die we onder de grond hebben niet vervangen hoeft te worden. De meeste materialen van het gasnet zijn geschikt om waterstof te transporteren. Dus wat de kosten betreft is dat een meevaller."

Waterstof zou vooral een alternatief kunnen bieden voor wijken die niet geschikt zijn voor andere gasloze oplossingen, zoals elektrische warmtepompen of het warmtenet. "Dat zijn bijvoorbeeld regio's met oudere boerderijen of historische binnensteden", zegt Van Wijk. "Het is heel duur om dat soort huizen met een warmtepomp te verwarmen, een warmtenet is er niet en het isoleren van historische gebouwen kan veel gedoe zijn. In die gevallen kan overgaan op waterstof aantrekkelijk zijn, vooral als de infrastructuur er toch al is."

Aanpassingen

"Er moeten wel een paar aanpassingen gedaan worden", zegt Jenny Huttinga, woordvoerder van Netbeheer Nederland. "Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een nieuwe gasmeter en een andere cv-ketel. Maar het gaat ook om veiligheid. Waterstof ruikt niet, dus daar zou een geurtje aan toegevoegd moeten worden."

Volgens Van Wijk wordt waterstof vaak onterecht gezien als onveilig. "Waterstof kan zelfs veiliger zijn dan aardgas. Als er een lek is, stijgt het gas zo snel dat een kans op een explosie in een huis klein is. En er is geen koolmonoxidevergiftiging meer."

Met de productie, distributie en het gebruik van waterstof is echter nog geen grootschalige ervaring opgedaan. Of waterstof werkelijk toekomst heeft in Nederland zal nog moeten blijken. De netbeheerders staan er wel voor open om het onderzoek voort te zetten. "Om deze techniek verder te kunnen ontwikkelen is samenwerking met andere partijen ontzettend belangrijk", zegt Huttinga. "Net als bij het Klimaatakkoord moeten hier meerdere partijen bij betrokken worden."

Waterstof ontstaat als water (H2O) gesplitst wordt in zuurstofgas (O2) en in waterstofgas (H2). Voor die splitsing is energie nodig. Of het gebruik van waterstof duurzaam is, hangt dus volledig af van de energiebron waarmee het wordt geproduceerd.

Op dit moment wordt veel waterstof in Nederland nog gemaakt met aardgas. Dat wordt ook wel grijze waterstof genoemd. Alleen als waterstof door middel van duurzame energiebronnen geproduceerd wordt, is het CO2-neutraal en kan er van groene waterstof gesproken worden.

In het klimaatakkoord komt het woord waterstof 66 keer voor. "Terwijl nog maar weinig mensen er een jaar geleden over hadden gehoord", zegt Van Wijk. In het akkoord wordt groene waterstof genoemd als een CO2-neutrale optie voor de industrie en mogelijk voor de gebouwde omgeving. Waterstof zou ook in de transportsector een oplossing kunnen bieden.

"In het akkoord staat het vaak nog in de onderzoeksfeer. Er wordt gezegd dat er nog meer onderzoek of innovatie nodig is. Ik denk dat dit in de komende periode naar de praktijksfeer zal verplaatsen", zegt Van Wijk. Hij verwacht dat waterstof al voor 2030 in bepaalde gebieden gebruikt kan worden in woningen.

Huttinga benadrukt wel dat waterstof nu nog niet gezien moet worden als een alternatief voor andere duurzame oplossingen. "Voor de eerste doelstelling van het klimaatakkoord in 2030 moeten we kijken naar alle opties die onze CO2-uitstoot kunnen verminderen en ons vooral niet alleen maar richten op waterstof. Uiteindelijk gaat het om de combinatie van oplossingen.

D66 en duurzaamheid

Duurzaamheid is voor D66 Brielle een must en wij zullen , indien wij daar toe de kans krijgen er veel meer voor gaan bijv via de Routekaart Duurzaam VP 2040.

Het is voor d66 belangrijk dat wij veel aandacht moeten gaan geven aan het energiezuinig maken van de oude woningen en monumenten binnen de wallen.

De opgave die de gemeenten in Nederland hebben gekregen om voor 2050  significante resultaten op energie gebied te hebben bereikt, geldt voor D66 niet alleen voor de woningen na 1945.

D66 Brielle is van mening dat wij als gemeente ook een plicht hebben om de huiseigenaren binnen de vesting te helpen met advies en financiele ondersteuning om aan de toekomstige eisen te voldoen.

Maar dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij de steun nodig van iedere inwoner van de gemeente Brielle.

Tevens vindt D66 Brielle dat wij verder moeten gaan op isolatie gebied dan de huidige isolatie norm (2018) zoals die in het bouwbesluit wordt omschreven.

 

Nieuwe gemeente secretaris: Nicolette van Waart

In de gemeente Brielle wordt Nicolette van Waart (59) per 1 mei a.s. aan de nieuwe gemeentesecretaris-algemeen directeur. Zij volgt Piet Schouten op die om gezondheidsredenen zijn functie vorig jaar heeft neergelegd

Arjan Korthout, voormalig gemeentesecretaris van Maassluis, is al enige tijd als interim-gemeentesecretaris werkzaam in Brielle. Als gemeentesecretaris-algemeen directeur van Brielle zal Nicolette van Waart vanaf 1 januari 2019 tevens deel uit gaan maken van de directie van de Werkorganisatie Voorne, waarin de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hun ambtelijke organisaties samenbrengen.

De D66 fractie wenst haar veel succes in het werk en hoopt op een goede samenwerking.

D66: Veel waardering voor Stichting Leergeld

Op donderdag 22 februari organiseerde de gemeente een bijeenkomst met als thema: Wat kunnen we doen aan de Armoede onder kinderen. Op deze bijeenkomst waren er naast ambtenaren ook organisaties die met kinderen werken (onderwijs, cjg)of waar kinderen hun vrijetijd kunnen doorbrengen (bijv. Sport) of die werken in de thuis situaties. Ook waren er een aantal raadsleden, omdat dit onderwerp heel breed in de Brielse politiek leeft. Eén van de grootste uitdagingen is het vinden van kinderen die ondersteuning nodig hebben. Gezinnen in de bijstand zijn bekend, gezinnen in de hulpverlening ook, maar er zijn kinderen, waarvoor het echt nodig is, die moeilijke te vinden zijn.

Eén van de organisaties die deze hulp kan verlenen is de Stichting Leergeld. Een Stichting die ernaar streeft dat alle kinderen mee moeten kunnen doen aan sport of aan kunstzinnige vorming, of ook mee moeten kunnen met schoolreisjes of ervoor zorgt dat er een fiets voor kinderen is die op de fiets naar school moeten. Ook op Voorne-Putten is Stichting Leergeld actief. Het is een organisatie die zeer discreet aan het werk is. Want niemand wil laten zien aan de buitenwacht dat je kinderen hulp nodig hebben. Ieder wil dat jouw kind ook gewoon mee kan doen. Het respecteren van de privacy is heel belangrijk. Er zijn organisaties (scholen, sportverenigingen) die ouders op de Stichting Leergeld wijzen om ze te laten ondersteunen. De Stichting doet al heel veel in de regio. In Brielle wordt de Stichting ook financieel door de gemeente gesteund en is er breed draagvlak om hier mee door te gaan of wellicht te vergroten. D66 wil dit nog eens benadrukken en tevens een oproep doen aan alle organisaties welke met kinderen werken signalen over armoede goed op te pakken en te denken aan Stichting Leergeld.

D66: combinatiefunctionaris voor ouderen; broodnodig.

 

De gemeente Brielle kent een zgn. combinatiefunctionaris voor kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar. Deze persoon zorgt voor de verbinding tussen sport, cultuur, onderwijs en jeugdwerk. Er wordt daarbij gezocht naar optimaal passende combinaties in het belang van het desbetreffende kind 

 

Bij de gesprekken met de sportverenigingen is duidelijk geworden dat ook zij behoefte hebben aan een dergelijke functionaris, maar dan gericht op ouderen. Bij de raadsbehandeling van de nota Kunst en Cultuur heeft de D66-fractie aandacht gevraagd voor de positie van ouderen in relatie met kunst en cultuur. D66 wil graag dat meer ouderen kunnen deelnemen aan hen aansprekende activiteiten uit het veelzijdige culturele aanbod. Dat geldt ook voor inwoners met een beperking.  

 

Er is dus van meerdere zijden behoefte aan een combinatiefunctionaris. Bij de uitwerking van een nieuw sportbeleid en de uitwerking van de Nota Kunst en Cultuur zal de D66-fractie aandringen op deze functionarissen, want onze focus ligt op de zorg voor mens en omgeving

Windenergie-windmolens

Windenergie-windmolens

Windenergie

M.b.t de windmolens kunnen we stellen dat de fractie in de provinciale staten onze mening deelt , dat de afspraken gemaakt ten aanzien van windenergie in de Rijnmond gemeenten (rond Rotterdam) uitgevoerd moeten worden zoals in het besluit staat. Dat houdt in dat de afspraak welke de vier gemeenten op Voorne-Putten hebben gemaakt onverkort moeten worden uitgevoerd. Het kan niet zo zijn dat gemeenten die niet aan de opdracht : "zoeken naar lokaties" hebben voldaan beloond worden en dat dan gaat zorgen voor extra molens op Voorne-Putten.

 

Het waarom van de windmolens

 

Onze energievoorziening in Nederland moet veranderen. We moeten stoppen met aardgas (kijk maar weer wat er in Groningen gebeurt) en we willen  de kolencentrales liefst sluiten. Dat betekent dat we op zoek moeten naar andere manieren van energie opwekking. Energie opwekking met windmolens is er een van, zonnepanelen is een andere en zo zijn er nog meer.

Tegelijkertijd weten we dat we steeds meer energie gaan gebruiken. Windmolens kunnen veel energie leveren, vandaar dat dit groots wordt aangepakt. Jaren geleden hebben de gemeenten rond Rotterdam (ook VP) afgesproken een grote hoeveelheid Megawatt te gaan leveren via windenergie. Dus ook de gemeenten op Voorne-Putten. Er werd gezocht maar plaatsen voor de molens , maar om allerlei redenen waren er te weinig plekken. Op de Maasvlakte staan er veel , maar niet genoeg en op Zee kan wel, maar deze hebben we nodig om aan de grote vraag van de industrie te voldoen.

Dan toch op het land. De Provincie Zuid-Holland houdt zich aan de eerder gemaakte afspraken en dat houdt in dat er ook op VP windmolens moeten komen. Omdat er weinig aniomo was werden er kriskras op VP locaties gezocht (bijv langs de gehele N57 en in de polder bij Zuidland), toen hebben de 4 gemeenten op het eiland de koppen bij elkaar gestopt. Om nu te voorkomen dat kriskras molens komen in onze mooie landschap is afgesproken dat elke gemeente 2 molens voor zijn rekening neemt.

D66 Brielle snapt dit en wil voorkomen dat ons landschap gevuld wordt met molens. Vandaar dat wij het beleid hebben gesteund. Wel willen we dat bij de plaatsing er mogelijkheden zijn voor windcooperaties zodat deelname in de expolitatie mogelijk is en de inwoners er van kunnen profiteren: Niet alleen de Lasten maar ook de Lusten. In het filmpje ziet u hoe Henry Rijstenbil dit naar voren heeft gebracht.

 

Concept+bestuursovereenkomst+windopgave+(1)

 • D66 wil leefbaarheidsonderzoek Vierpolders

  D66 Voorne is voor leefbare kernen op Voorne-Putten. De gemeente Brielle heeft in de afgelopen jaren de leefbaarheidsvisies voor Zwartewaal en de binnenstad en haven onderzocht en opgeschreven. Er worden nu plannen opgesteld om te realiseren wat er in die visie is opgeschreven. D66 Brielle vindt dat in een volgende coalitie periode ook voor Vierpolders een leefbaarheidsvisie moet worden opgesteld, want we willen leefbare kernen.

  D66 Brielle wil dat in samenspraak gaat met inwoners en verenigingen uit Vierpolders. Vierpolders kent vele actieve inwoners. Zij weten heel goed wat er voor ideeën zijn om het prettige leefklimaat in het dorp te behouden en waar nodig te verbeteren. Als we met elkaar de schouders eronder zetten, dan blijft Vierpolders vitaal.

  ( Er zijn vele positieve reacties binnengekomen op dit bericht. We gaan er dus voor)

 • MRDH

  We willen Brielle (Voorne-Putten) graag leefbaar houden. Leefbaar om te wonen, maar ook om te werken. Naast het wonen moeten we dus ook veel aandacht besteden aan de Economie en aan de bereikbaarheid. Dit kan Brielle niet alleen. Vandaar dat er nauw wordt samen gewerkt met de andere gemeenten op Voorne-Putten. Door als blok op te treden kunnen we een goede bijdrage leveren aan de veranderende economie. Maar ook die eenheid is te klein om goed en samenhangend te opereren. Vandaar de aansluiting bij de MRDH (Metropool Rotterdam Den Haag).

  Door de samenwerking kon laatst de gemeente Brielle een werkoverenkomst Ketenontwikkeling Circulaire Economie met Fieldlab Safe, Smart & Resilient Mainports tekenen

  Doel van het project is om ketens inzichtelijk te maken (welke partijen gaan met elkaar samenwerken om een keten sluitend te krijgen?) en partners rond thema’s te verbinden. Bedrijven en onderwijs ontdekken op deze manier samen nieuwe wegen naar een duurzame economie. De samenwerking met bedrijven en het onderwijs binnen concrete ‘proeftuinen’ levert een herbruikbare methode en ontwikkelomgeving op voor de succesvolle ontwikkeling en implementatie van circulaire ketens. Op basis van de methode worden (Nederlandse) technische innovaties verder gestimuleerd en nieuwe keten verdienmodellen ontwikkeld. Eenmaal werkend en ingericht, kan deze methode ook verkocht worden aan het buitenland.

  Met een subsidie van 100.000 euro kan dit in onze omgeving met bedrijven en onderwijs ontwikkeld worden.

D66 steunt voedselbank

Stichting Leergeld, Stichting Voedselbank Brielle en gemeente Brielle werken geruime tijd samen in o.a. de aanpak van armoede in Brielle. Een van de onderwerpen die hierbij centraal staat is kinderarmoede. Gemeente Brielle en partners willen de komende periode hier extra aandacht aan geven.D66 Brielle steunt van harte deze aanpak, omdat Armoede onder kinderen aangepakt moet worden. Marianne Wolters en Rien Olijve onderstrepen deze aanpak door vrijdag 19 janauri aanwezig te zijn bij een persmoment  in ’t Woud 35, Brielle (uitgiftelocatie Stichting Voedselbank Brielle)