Samenstelling Fractie en raadscommissies

Gemeenteraad

In de Gemeenteraad van Brielle zullen plaats nemen:

Wim Smit (tevens fractievoorzitter)

Ingrid Dudink

In de Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen (BZM

Wim Smit 

plv Ingrid Dudink)

In de Commissie Samenleving (CS)

Richard de Zoete

Wim Smit

plv Rien Olijve en Kees de Groot

In de Commissie Grondgebied

Ingrid Dudink

Rien Olijve

plv Theo Horbach en Kees de Groot

 

Adviseur van de fractie:

Henry Rijstenbil

 

Wij beschouwen alle bovengenoemde personen als leden van de fractie

Vergaderingen zullen plaats vinden volgens een nog vast te stellen schema op donderdagavond in het Stadskantoor. 

 

 
What do you want to do ?
New mail