Plan van aanpak - Op weg naar een gemeente op Voorne

Hierbij de lijnen waarmee de fusie aanpak wordt uitgevoerd.

9e_ Memo Voortgang Fusie 20 augustus 2020

1e MEMO opgesteld door de fusiebegeleiding

Fusie bijeenkomst met de raden (1) 

Maandag 14 september was er een webinar voor raadsleden over onderwerpen die voor de toekomst van de nieuwe gemeente  van belang zijn. De fusiecommissieleden konden in de raadzaal van Hellevoetsluis direct reageren. De thuiszitters konden dat via chats en polls doen. Of dat laatste geslaagd was om iedereen erbij te betrekken moet nog blijken uit de reacties van de deelnemers... Fysiek kun je niet met drie raden bij elkaar komen, dus was er naar een oplossing gezocht. We zien de reacties tegemoet (en suggesties voor verbeteringen)

De onderwerpen ziet u op een afbeelding van de praatplaat die hierbij is toegevoegd. De onderwerpen werden door de drie gemeenten opgehaaald bij de bewoners in de voorbereiding van het besluit om tot een fusie te komen. Natuurlijk zullen er nog meer zaken zijn die uitgewerkt en besproken moeten worden.