Slotdebat gemeenteraadsverkiezingen 5 maart Westvoorne

Op maandag 5 maart is het slotdebat in De Man in Oostvoorne voor de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad van Westvoorne. De verkiezingen zijn op woensdag 21 maart. Vanaf 20.00 uur gaan Bert van der Meij (Partij Westvoorne), Janneke Krajenbrink (Gemeentebelangen Westvoorne), Marco Mentink (VVD), Theo Fransman (CDA), Hans Hueting (D66), Regina Roggeveen (PvdA) en Bert Heijndijk (Inwonersbelang Westvoorne) met elkaar in debat. 

Het debat wordt geleid door Suzanne Mulder. Er is ook voor het publiek gelegenheid om vragen te stellen aan de kandidaten. Dit debat is voor u de gelegenheid om de standpunten van de verschillende partijen te vergelijken voor de verkiezingen van 21 

Contacten met de Provinciale D66 Statenfractie

Provinciale D66 Statenfractie

De D66 fractuie is onlangs op bezoek geweest bij de provinciale statrenfractie, er is onder andere gesproken over de regionale woningbouw wensen (ook in Brielle) , de afhandeling van het plaatsen van twee windmolens in Brielle en over de bestuurlijke krachtenbundeling op Voorne.De contacten zijn zeer plezierig . Door deze contacten kunnen we samen probern antwoorden te vinden op lokale vraagstukken. Door onze inbreng is het vraagstuk van Windmolens voor Brielle helder: iedereen komt de afspraken t.a.v. het plaatsen van windmolens na.

Hellevoetsluis in Beeld

Westvoorne in beeld

(van links naar rechts: Erik Mulder, Lies van der Pol, Jan van de Brand en Hans Hueting)

Samenwerking heel belangrijk

Voorns beraad

Sinds 2014 hebben alle fractievoorzitters van de drie Voornse gemeenten regelmatig een bijeenkomst om de bestuurlijke verhoudingen tussen de gemeenten te verbeteren. De fracties in alle drie de gemeenten gaven de colleges de opdracht beter te gaan samen werken. Door de gesprekken ontstonden er steeds betere verstandhoudingen tussen de verschillende politieke partijen in de drie gemeenten. Dit beraad gaf druk op de colleges om de zaken samen goed te regelen. Op maandagavond om 18.00 uur werd onder het genot van een kopje soep en een broodje gesproken over de afgelopen jaren en er werd uitgesproken deze samenwerking na de verkiezingen voort te zetten.

Persbericht D66 Hellevoetsluis ma 22 januari

 Kandidaten en het verkiezingsprogramma van D66 Hellevoetsluis

Ruimte om te wonen, werken en leven staan centraal in het verkiezingsprogramma van D66 Hellevoetsluis. Dat is wat de burgers het eerste raakt. De aandacht gaat daarbij met name uit naar goed onderwijs, ondernemerschap en werkgelegenheid. Het programma legt grote nadruk op het gezamenlijke karakter van de drie gemeenten op Voorne. En dat is niet bij toeval. Voor de eerste keer komt D66 namelijk met één gemeenschappelijk verkiezingsprogramma voor de drie gemeenten op Voorne..

Zo is de ontsluiting, verkeer en mobiliteit, immers voor alle eilandbewoners van groot én gezamenlijk belang. Dat geldt net zo goed voor de vorming van de Werk Organisatie Voorne waarin de drie gemeenten ambtelijk met elkaar gaan samenwerken. Het verkiezingsprogramma wil dat de burgers van Voorne dezelfde en liefst betere diensten krijgen. Of dat nu gaat over het sociaal domein of kunst en cultuur. Goed op elkaar afstemmen, elkaar zaken gunnen en niet voortdurend tegen elkaar strijden. Verschillen tussen de gemeenten zijn er natuurlijk ook.

Het afsluitende hoofdstuk van het verkiezingsprogramma is voor alle drie gemeenten verschillend en richt zich daarom op de eigen gemeente. Wat Hellevoetsluis betreft maakt D66 zich grote zorgen over de financiële huishouding. Samen met de provincie Zuid Holland vindt D66 dat het weerstandsvermogen niet sterk genoeg is.

OUDENHOORN

Per 1 januari heeft Hellevoetsluis er een kleine kern bij: Oudenhoorn. Kleine kernen hebben hun eigen aanpak nodig om de kern levendig te houden. De voorzieningen in de kleine kernen zijn daarbij heel belangrijk voor de inwoners. Daarnaast is het van belang dat de inwoners van Oudenhoorn zich vertegenwoordigd weten in de gemeenteraad van Hellevoetsluis.

D66 is dan ook blij dat een van de Hoornse Hoofden op haar kandidatenlijst staat.

Kickersbloem 3 is opgestart met het thema innovatie. Op dit nieuwe bedrijventerrein komen innovatie, duurzaamheid, milieu, maar ook natuur bij elkaar. Dit zijn speerpunten van D66 dat oog heeft op zorg voor een goede inbedding in de natuurlijke omgeving en accent wil op de kreken die hier ooit gestroomd hebben. Het vollege verkiezingsprogramma is te vinden op de website D66Hellevoetsluis.com en via facebook D66Hellevoetsluis.

De kandidaten van D66 Hellevoetsluis: 1 Mieke Bakker (lijsttrekker), 2 JanGovert van Gilst, 3 Leonoor Hoenderkamp, 4 Christiaan van Bremen, 5 Jan Bakker, 6 Rinus van der Linden, 7 Hans van ’t Klooster, 8 Jan Daamen, 9 Igor Kluin.