Uit de raadsvergadering van januari 2021

vragen en antwoorden Noordpoort

Motie D66 - Uitstel “Afgeven ontwerpverkenning van geen bedenkingen voor het gebouw Bastion IX”

Voorstel van D66 Brielle nog geen besluit te nemen mbt 1 april monument

1 april monument wordt ook financieel ondersteund

Aan het begin van de raadsvergadering van 3 november (de begrotingsraad) werd er wederom in gesproken door dhr Bjorn Middel , vertegenwoordiger van Comite Noordpoort. Hij sprak nogmaals zijn onbegrip uit over de gang van zaken (waarom was de Historische Vereniging Maarland niet uitgenodigd bij de gesprekken) en verder was hij ontstemd dat hij nog geen uitnodiging had gehad voor een nader gesprek. Verder verbaasde hij zich dat een duidlijk fiancieel overzicht mbt Bastion IX niet te vinden was in documenten van de gemeente. Verder pleitte hij voor een aparte presentatie van BAstion IX , niet samen met de Binnenstad- en Havenvisie.

De D66 fractie adviseerde de heer Middel de vragen mbt de financiën schriftelijk in te dienen dan kan daar op worden geantwoord.

Op het eind van de lange avond kwam het amendement van het CDA aan bod waarin gevraagd werd de gelden voor het 1 april monument niet uit tegeven maar te besteden aan allerlei andere zaken in Brielle.

Voor de duidelijkheid het gaat hier alleen over de gelden voor het monument 400.000 euro en niet om de gelden voor de beleving en de gelden nodig om de Dijkstraat op te knappen.

Het amendement is verworpen met CDA en D66 voor en IBGB, VVD en PvdA tegen  . De fractie van D66 stemde voor omdat ze nog steeds vindt dat er eerst had moet worden gesproken met het Comite om daarna een besluit te nemen en derhalve was voor de fractie het proces niet goed afgerond.

Er is dus een wettelijke meerderheid in de raad voor de plannen en er is financiele dekking. Er resten voor het Comite nu alleen nog bezwaar schriften e.d. .